Walne Zgromadzenia Koła

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Brać Łowiecka” odbędzie się 22 kwietnia (niedziela). Wstępnie została wyznaczona godzina 9:30. Miejscem spotkania będzie jak co roku Gradów.